about fragments

FRAGMENTS is fertile soil for people, fashion and art; a manifesto for cultural exchange. With our collection of (visual) narrations we encourage our viewer to play with their identity and to listen to their own voice. Our dashing interviews and gleaming fashion film show our hopes and dreams in fashion and identity.

 

FRAGMENTS was sprung as a follow up of “Life is Beautiful Dress Accordingly”, a  project by Theodorus Johannes (Thijs Adriaans) with which he graduated cum-laude at Utrecht University of the Arts in BA Fashion Communication. As a visual document or blog, FRAGMENTS go’s forth with his plea for autonomy.

FRAGMENTS is vruchtbare grond voor mensen, mode en kunst; een manifest voor culturele uitwisseling. Met onze verzameling (visuele) vertellingen bemoedigen we onze kijker te spelen met haar identiteit en te luisteren naar haar eigen stem. Onze smaakmakende interviews en bruisende fashion film tonen onze voornemens in mode en identiteit.

 

FRAGMENTS is voortgekomen uit “Life is Beautiful Dress Accordingly”, het project van Theodorus Johannes (Thijs Adriaans) waarmee hij cum-laude afstudeerde aan Hogeschool voor de Kunsten Utrecht in BA Fashion Communication. Als beeldend document danwel blog, beweegt FRAGMENTS zich voort met diens pleidooi voor autonomie.

contributors

Theodorus Johannes

Founder

 

Thijs Adriaans is a filmmaker and photographer, working as Theodorus Johannes. He makes films that tell stories about expressivity as a way to expand the language of fashion. FRAGMENTS is his personal manifesto towards diversity in the social aspect of fashion, with which he breaks a way for autonomy and embraces cultural norms with curiosity.

 

Thijs Adriaans is filmmaker en fotograaf, werkend onder de naam Theodorus Johannes. Om de taal van mode uit te breiden maakt Thijs films met verhalen over de zeggingskracht die mode heeft. FRAGMENTS is zijn persoonlijke manifest voor diversiteit in de sociale context van mode, waarmee hij lans breekt voor autonomie en culturele normen omarmt met nieuwsgierigheid.

 

view website

Saskia Bosch & Manon Kersten

Logo design

 

BFF's Saskia and Manon designed our logo, versatile for every occassion and making sure we rarely color inside the lines. Both seeking for borders within the field of graphic design, their photography, documentaries and visual art will always have a touch of their silly seriousness, playing with forms and colors instinctively.

 

Best Friends Saskia en Manon ontwierpen ons logo, veelzijdig voor elke gelegenheid zodat we zelden binnen de lijntjes kleuren. Beide zoekend naar de grenzen binnen grafisch ontwerp bevatten hun fotografie, documentaires en beeldende kunst altijd een glimp van hun komische serieusheid, steeds instinctief spelend met vorm en kleur.

 

 

SASKIA'S website

MANON'S WEBSITE

ABOUT

CONTACT

© FRAGMENTS 2017