Community Dressing

EP.1 - NOORD BRABANT

published APR 2017

‘Community Dressing’ is a documentary series about the Dutch National Costumes. As a researcher, I will look through the regional costumes to define the state of contemporary fashion consumption. By focusing on the almost disappeared Dutch costumes and its traditions, standards, values, creation and its passing, I hope to be able to offer a glance at the costumes compared to today's fashion system. That's why I'm going to interview experts, craftsmen and wearers to answer the following question; How has the current fashion system changed and / or stayed the same relative to costume dressing?

 

The underlying purpose of the documentary series is to investigate questions that have recently been at stake about fashion. Questions like: What is fashion? What is the meaning of our clothing? What effect has the development of the fashion system after the industrial revolution (democratization / globalization) had? The exciting thing is that this mainly updates the phenomenon of the regional costumes as a Dutch fashion heritage and may give it a new contemporary meaning.

 

In this first episode I went back to my roots, on a quest for the regional costume of Noord Brabant (Southern Netherlands) from the era of the year 1900. Curious how the traditional women's dress of Brabant looked like? With contributions of Gerard Rooijakkers and Ans van den Bosch, we find out what make the women of Brabant so special.

‘Community Dressing’ is een reeks documentaire video’s over de Nederlandse streekdrachten. Daarin ga ik als onderzoeker via de streekdrachten kijken naar de stand van zaken in de hedendaagse mode-consumptie. Door de bijna verloren Nederlandse streekdrachten centraal te stellen en diens tradities, normen, waarden, totstandkoming en verdwijnen te bevragen, hoop ik een blik vanuit de streekdracht op het hedendaagse modesysteem te kunnen bieden. Daarom ga ik verschillende experts, vakmeesters en draagsters interviewen om antwoord te krijgen op de volgende vraag; Waarin is het huidige modesysteem veranderd en/of hetzelfde ten opzichte van de streekdrachten?

 

Het onderliggende doel van de documentaire-reeks is vragen die men de laatste tijd over mode begint op te werpen te onderzoeken. Vragen zoals; Wat is mode? Welke betekenis geven wij aan kleding? Welk effect heeft de ontwikkeling van het modesysteem na de industriële revolutie (democratisering / globalisering) hierop gehad? Het spannende is dat dit hoofdzakelijk het fenomeen streekdracht als Nederlands mode-erfgoed actualiseert en mogelijk nieuwe betekenis geeft.

 

In de eerste aflevering ging ik terug naar mijn roots en onderzocht de modedracht van Noord Brabant van omstreeks het jaar 1900. Ben je benieuwd hoe de Brabantse vrouw er vroeger uit zag? In deze aflevering in bijdragen van o.a. Gerard Rooijakkers en Ans van den Bosch wat de Brabantse vrouw zo bijzonder maakt.

Ans van den Bosch - van Dillen

Restaurateur Brabantse poffer hats

 

For 47 years, Ans van den Bosch developed and rediscovered techniques to ensure her antique collection of traditional hats from Noord Brabant would be preserved into the future.  Up to this day she has been pioneering Brabants' traditions and until her collection has been adopted in 2007, she's been a restaurateur. Her collection is permanently on display at Museum Vekemans in Boxtel. Watch this clip, a recording of her workplace in the 1980's.

 

Ruim 47 jaar herontdekte  en bewaakte Ans van den Bosch technieken om zeker te zijn dat haar antieke collectie Noord Brabantse mutsen bewaard konden blijven tot ver in de toekomst. Nog altijd is zij een bewaakster van de Brabantse tradities en tot haar collectie in 2007 werd overgenomen was ze restaurateur. Haar collectie is nu permanent te bezichtigen in het Museum Vekemans in Boxtel. Bekijk dit clipje uit de jaren 80 waarin ze geinterviewd wordt op haar werkplek.

OPEN CALL TO HELP CREATE COMMUNITY DRESSING

 

Community Dressing is a documentary series published by FRAGMENTS. We cannot thrive without your help, and we're in need of excellent illustrators and animators, filmcrew and editors, translators and writers. This is a non-budget crowd sourced project to help spread knowledge about the Dutch National Costumes and prevent that knowledge from disappearing.

 

Community Dressing is een documentaire serie die gepubliceerd wordt door FRAGMENTS. Dit wordt nooit een succes zonder jouw hulp. Om alles er uit te halen wat er in zit hebben we illustrators en animators nodig, een filmcrew en editors, vertalers, schrijvers en experts! Dit is een non-budget crowd sourced project om kennis te verspreiden over de Nationale Nederlandse klederdrachten en om die kennis niet verloren te laten gaan.

ABOUT

CONTACT

© FRAGMENTS 2017