Equanimity

published AUG 2021

Making clothes is an integral part of my practice as an artist. Techniques such as embroidery, knitting, appliqué and sewing can be found in clothes that are made with the environment and sustainability in mind: I often work with second-hand materials; patterns are designed in such a way that there is hardly any loss of fabric and scraps are preserved.

 

My design handwriting is based on colorfull festivity, childlike vice and wearable minimalism. Every piece of clothing is sprinkled with stardust and I like to give them away as gifts. Clothes are supposed to make you happy, they are a tool to decorate your energy.

 

Equanimity is the state of being I am in while making clothes. A combination of concentration and dreams, of hard work and relaxation, of craftsmanship and playfulness. That characterises every item that comes alive when worn.

Kleren maken behoort tot een vast onderdeel van mijn praktijk als kunstenaar. Technieken zoals borduren, breien, applique en naaien komen voor in de kleren die met het oog op milieu en duurzaamheid gemaakt worden: er wordt vaak gewerkt met tweedehands materialen; patronen worden zo ontworpen dat er nauwelijks stofverlies plaats vind en scraps worden bewaard.

 

In mijn ontwerpen zit een handschrift gebaseerd op kleurrijke feestvreugde, kinderlijke ondeugd en draagbaar minimalisme. Ieder kledingstuk wordt besprenkeld met sterrenstof en ik geef graag kledingstukken cadeau. Kleren horen je blij te maken, ze zijn een gereedschap om je energie mee te versieren.

 

Gelijkmoedigheid (Equanimity) is de staat van zijn waarin ik me verkeer terwijl ik kleren maak. Een combinatie van concentratie en dromen, van hard werken en ontspannen, van vakmanschap en speelsheid. Dat karakter dragen alle stukken die tot leven tijdens het dragen.

Knits

 

Although winters are getting milder, a cotton knit sweater can be worn all year round. Available in different colors and knitted in one piece, this knit is one of the new classics in the Equanimity line.

 

Hoewel winters steeds milder worden, is een gebreide katoenen trui het hele jaar door draagbaar. Uitgevoerd in verschillende kleuren en uit één stuk gebreid is dit breisel een van de nieuwe klassiekers in de Equanimity lijn.

JUMPSUITS

 

The jumpsuits I make are based on a pattern I developed during my fashion design study, which has evolved into an everyday work suit. It has short sleeves, two pockets and a zipper at the back. The suits are best in Vlisco's waxblock print fabrics, but they can be made in many different fabrics.

 

De jumpsuits die ik maak zijn gebaseerd op een patroon dat ik ontwikkelde tijdens mijn studie fashion design, doorgevloeid naar alledaags een werkpak. Het heeft korte mouwen, twee zakken en een ritssluiting achter. De pakken zijn het mooist in Vlisco’s waxblock print stoffen, maar ze laten zich in veel verschillende stoffen uitvoeren.

 

 

Embroideries

 

Embroidery is one of the handicraft techniques that I enjoy most on existing – often second-hand – clothing.

 

Borduren behoort tot een van de handwerktechnieken die ik met het meeste plezier uitvoer op bestaande – vaak tweedehandse – kleding.

PANSIES

 

Because I recently ended up in a research in which symbolism is central, I wanted to experiment  the symbolism behind flowers. Violets for me represent the re-appropriation of ‘Pansy’ as a swear word.

 

Omdat ik in een research belandde waarin symboliek centraal staat, wilde ik experimenteren met de symboliek achter bloemen. Viooltjes staan voor mij voor het terug-eigenen van een scheldwoord, vanuit het Engelse woord ‘Pansy’.

more items will be added MAY 2022

ABOUT

CONTACT

© FRAGMENTS 2022